Nasze rozwiązania

 • Indywidualne protezy estetyczne palców: Dla wydłużenia trwałości właściwej protezy estetycznej, każdy Pacjent wykonujący ten rodzaj zaopatrzenia otrzymuje drugą protezę, tzw. funkcjonalną – jako zamiennik, który może być wykorzystywany przy wykonywaniu czynności, narażajacych kolor lub strukturę protezy estetycznej (uszkodzenie mechaniczne, przetarcie, etc). Proteza funkconalna malowana jest jednym kolorem i posiada paznokieć silikonowy.
 • Indywiualne protezy estetyczne przy wyłuszczeniu w stawie nadgarstkowym i po amputacji na poziomie dłoni
 • Protezy przedramienia

Protezy dla dzieci charakteryzują się niewielką wagą oraz precyzją wykonania. Często pojawiającym się wśród specjalistów oraz rodziców pytaniem jest okres życia dziecka, w którym najlepiej wykonać taką protezę? Każdy przypadek musi być rozpatrzony indywidualnie z uwzględnieniem wysokości amputacji, ogólnego stanu oraz wieku. Przyjmuje się, iż pierwszą protezę należy wykonać w okresie, kiedy dziecko siedzi samodzielnie i próbuje chwytać przedmioty. Jeśli poziom amputacji znajduje się powyżej przedramienia pierwsza proteza ułatwia raczkowanie. Obserwacje wskazują, iż na tym etapie dziecko szybciej akceptuje protezę w wymiarze wizualnym oraz szybciej uczy się nią posługiwać. Wykonanie protezy wiąże się z pobraniem miary, co dla Pacjenta nie jest ani bolesne ani stresujące. Proteza wykonana z silikonu jest estetyczna i wyglądem do złudzenia przypomina rączkę dziecka a jej kolor jest dobierany z szerokiej gamy dostępnych barw. Do zawieszenia zaopatrzenia stosuje się efekt podciśnienia – co nie tylko zmniejsza wagę protezy, ale również uniezależnia od pasków podtrzymujących. Dzięki swoim właściwościom proteza pozwala dziecku swobodnie chwytać przedmioty oburącz.

Rolą takiej protezy jest:

 • Przyzwyczajanie dziecka do zaopatrzenia protetycznego
 • Niwelowanie skutków społecznych (odizolowanie od rówieśników)
 • Tworzenie dodatkowego punktu podparcia podczas raczkowania
 • Zapewnienie symetrycznej postawy ciała (brak kończyny powoduje zmianę środka ciężkości, a w konsekwencji przeciążenia, wady postawy, skrzywienie kręgosłupa)

Centrum Protetyki Estetycznej oferuje również usługę wykonania indywiudalnego, zewnętrznego pokrycia protez kończyn górnych i dolnych. Dzięki pokryciu proteza jest nie tylko funkcjonalna, ale też wyglądem spersonalizowana do cech anatomicznych konkretnego Pacjenta.

 • Indywidualne zawieszenie silikonowe kończyn dolnych i górnych.

Zawieszenie silikonowe jest obecnie jednym z najpowszechniej używanych sposobów zawieszenia protez. Mocowanie protezy z kikutem Pacjenta to jeden z najważniejszych elementów całej konstrukcji. Ma wpływ nie tylko na komfort, np. szybkość zakładania i zdejmowania protezy, ale też istotnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania. Pewne połączenie daje przede wszystkim kontrolę nad protezą i eliminuje niekontrolowane ruchy wzdłużne (tzw. „efekt tłokowy”) i rotacyjne. Zjawisko to jest szczególnie groźne dla osób starszych (mniejsza kontrola nad zaopatrzeniem), podczas chodu w nierównym terenie (np. krawężnik), czy podczas uprawiania sportu (np. bieg).

Ten sposób mocowania dedykowany jest wszystkim Pacjentom, bez względu na wiek, czy przyczynę amputacji. By jednak stanowił optymalne źródło zawieszenia, musi być starannie dobrany (co do rozmiaru) i ściśle przylegać do skóry kikuta. Dla części Pacjentów okazuje się to nie możliwe, ze względu na kształt kikuta, czy sposób jego zakończenia (np. blizny, wyniosłości kostne, etc). By w/w czynniki nie stanowiły przeszkody do używania zawieszenia silikonowego, proponujemy jego wykonanie z pobraniem miary. Daje to pewność dopasowania, oraz komfortu użytkowania – kształt zawieszenia będzie odpowiadał wymaganiom i charakterystyce kikuta. Indywidulane zawieszenie silikonowe uwzględnia też wszystkie anatomiczne aspekty, w tym wrażliwe części kikuta.

 • DISTAL CAP (Dystalny element silikonowy)

Krążek wykonany z silikonu o odpowiedniej grubości i konsystencji silikonu przeznaczony jest dla pacjentów po amputacjach kończyn dolnych, którzy odczuwają podczas chodu dyskomfort w dystalnej części kikuta (na jego zakończeniu). Wkładki silikonowe zapobiegają wzrostowi ciśnienia podczas chodu, a tym samym zabezpieczają szczyt kikuta przed uszkodzeniem i bolesnością. Szczególnie są polecane w przypadkach:

 1. Kikutów z wyniosłościami kostnymi (z miękką ilością tkanek miękkich na końcu kikuta)
 2. Po przeszczepie (skóra osłabiona)