WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA W POLSCE !

Szanowni Państwo,

W świetle panującej obecnie sytuacji związanej z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19/SARS-CoV-2), wytycznymi WHO, Ministerstwa Zdrowia, Sanepidu, Państwowego Zakładu Higieny i apelami w/w instytucji  o podjęcie działań profilaktycznych, a także w trosce o dobro i zdrowie naszych Pacjentów oraz Pracowników V!GO, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi  informacjami:

  1. Prosimy o przekładanie wizyt wszystkich Pacjentów, którzy:

– przechodzą infekcję lub mają podejrzenie infekcji i/lub przeziębienia/grypy (podwyższona gorączka, kaszel,  duszność, bóle, stawowe, mięśniowe, etc)

– miały lub mają kontakt bezpośredni z osobami o objawach wskazanych powyżej w okresie krótszym niż 14 dni od ostatniego kontaktu

– w czasie krótszym niż 14 dni przebywały w krajach o podwyższonej ilości zachorowań na koronawirusa i krajach objętych kwarantanną, bądź miały bezpośredni kontakt z takimi osobami. Lista krajów, o których mowa jest na bieżąco uaktualniania na stronach m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl)

2. Prośba wymieniona w punkcie 1 dotyczy również Opiekunów Pacjentów, towarzyszących podczas wizyty w oddziałach V!GO. Prosimy o ograniczenie do minimum ilość osób towarzyszących (opiekunów) Pacjentom podczas wizyty w oddziałach V!GO.

3. W związku z odpowiedzialną profilaktyką V!GO odwołuje wszelkie wydarzenia medyczne skupiające dużą liczbę osób, których jest Organizatorem, oraz zawieszamy nasz udział w wydarzeniach, gdzie występujemy jako Uczestnik.

4. W każdym oddziale V!GO wprowadzone zostają zasady podwyższonej profilaktyki dotyczącej higieny (dezynfekcje).

5. Ograniczeniu ulegają działania edukacyjne Pacjentów realizowane na terenie placówek służby zdrowia (przychodnie, gabinety, szpitale, etc.).

6. Ograniczeniom również podlegać mogą wizyty konsultacyjne organizowane na terenie innych placówek, niż oddziały V!GO (np. ośrodki rehabilitacyjne, w których odbywają się regularne konsultacje Pacjentów V!GO), w oparciu o wprowadzone zasady w tych placówkach do których VIGO ma obowiązek się dostosować. W takich sytuacjach i każdych innych preferowanym miejscem konsultacji pacjentów są Oddziały VIGO.

7. W celu szeroko rozumianej profilaktyki osoby przebywające w oddziałach V!GO mogą zostać poproszone o poddanie się zdalnemu badaniu temperatury ciała. Prosimy o pełną współpracę w tym zakresie z Personelem V!GO.

8. Kierując się dobrem wspólnym Zarząd firmy upoważnia Pracowników V!GO do odmowy realizacji wizyty w przypadku stwierdzenia  wyraźnych objawów choroby, jej podejrzeń  lub sytuacji kontaktów z zarażonymi osobami w okresie poniżej 14 dni (patrz pkt 1.)

Jednocześnie informujemy, iż w związku z wprowadzeniem ograniczenia dostępu do edukacji (zamknięte szkoły i przedszkola) mogą wystąpić chwilowe braki personelu, co wiązać się może z wydłużonym oczekiwaniem na zamówione zaopatrzenie.

Zarząd oraz Pracownicy V!GO dokładają wszelkich starań, aby pobyt Państwa w naszych placówkach był bezpieczny, a wykonywane zaopatrzenie dostarczone w zaplanowanym terminie. Zapewniamy, iż pozostajemy w ciągłym kontakcie z właściwymi  Służbami odpowiedzialnymi za opiekę medyczną i profilaktykę  Obywateli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i bezzwłocznie wprowadzamy wszelkie stosowne zalecenia i procedury.

W związku z możliwymi utrudnieniami, liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.

Mamy nadzieję ,że  jest to sytuacja przejściowa i w niedługim okresie czasu będziemy mogli tak jak dotychczas służyć Państwu naszą wiedzą i umiejętnościami bez powyższych ograniczeń.

W sytuacji pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z oddziałami V!GO.